Daftar Aduan / Lodge Complaint

Peringatan

"Pernas boleh untuk tidak melayan sebarang aduan yang menggunakan bahasa kesat, lucah, konfrantasi, penghinaan dan/atau tuduhan tanpa asas. Pernas tidak akan campur tangan dalam kes-kes aduan yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/badan arbitrary/seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/individu yang tiada kaitan dengan Pernas"

Maklumat Pengadu

Saya ingin merahsiakan maklumat sulit (maklumat, identiti, alamat, pekerjaan dan yang berkaitan dengan pemberi maklumat)

Nama / Name *

Jantina / Gender
Bangsa / Race
Warganegara / Nationality
No.KP/No.KP Lama/No Passport
IC Number/Old IC Number/Passport *
Emel / Email *
Alamat / Address
Poskod / Postcode
Daerah / District
Negeri / State
No Telefon / Phone No
Maklumat Aduan
Nama Pegawai Yang Diadu
Bahagian / Cawangan
Tajuk Aduan / Complaint Title *
Aduan / Complaint *
Nota : Aduan mestilah tidak melebihi 500 aksara
Lampiran / Attachment
Pengakuan


Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh Perbadanan Nasional Berhad. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Perbadanan Nasional Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Perbadanan Nasional Berhad.

Perbadanan Nasional Berhad juga berhak untuk mengambil sebarang tindakan bagi aduan yang terbukti untuk tujuan mengancam keselamatan ataupun mencemar nama baik syarikat.

Saya telah membaca dan setuju dengan Terma dan Syarat yang telah ditetapkan.

       (Sila sahkan pengakuan anda sebelum meneruskan pendaftaran aduan)

Captcha *